3CXPhone 6 - Sip Phone on Windows

3CXPhone 6 - Sip Phone on Windows

3CX phone là phần mềm trên windows cho phép chạy các tài khoản SIP với tổng đài SIP.

Gửi lên: 14/05/2017 20:37 Đã xem 11725 Đã tải về 814