Chậu nhựa và chậu đất, chậu nào tốt hơn cho lan?

Chậu nào cũng có ưu điểm và hạn chế tương ứng, yêu cầu chung là chọn chậu có nhiều lỗ thoát nước. Chậu đất mau khô và dễ vỡ. Chậu nhựa nhẹ, cây dễ bị lật và làm thoát nước.
Phân loại: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top