Đèn đốt muỗi có phải là nguyên nhân khiến lan không ra hoa?

Tôi có khoảng 30 chậu lan để ở vườn sau vẫn có hoa, nhưng từ khi treo chiếc đèn đốt muỗi, nhiều cây không ra hoa. Như vậy có phải tại đèn hay không?
Lan cũng như người cần có thòi gian nghỉ và ngủ. Vì vậy không nên để đèn ở nơi trồng lan. Chiếc đèn đốt muỗi chiếu sáng suốt đêm sẽ làm cho cây bị nhiễu loạn ánh sáng và không ra hoa.
Phân loại: 
Tags: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top