Kiến làm tổ trong chậu lan có hại hay không? Làm sao để diệt trừ?

Tuy kiến không làm hại cây lan, nhưng kiến mang rệp đến. Rệp hút nhựa cây trong có chất ngọt như mật và kiến hút chất mật trong con rệp. Khi kiến tha rệp từ cây này sang cây khác tức là đã mang theo bệnh hay virus sang theo.

Muốn diệt kiến có thể dùng các loại thuốc kể trên, nhưng nếu muốn tận diệt ổ kiến trong chậu lan hãy rắc thuốc hột Diazinon granule trên mặt chậu và tưới nước cho thuốc ngấm.

Phân loại: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top