Lan hồ điệp lá xanh mướt, mềm sèo và mọc vẹo sang một bên là do nguyên nhân nào?

Nguyên nhân chính là thiếu ánh sáng cho nên lá mềm và xanh mướt. Lả mọc vẹo sang một bên là theo qui luật tự nhiên cây, lá, hoa, rễ đều hướng về phía ánh sáng.
Phân loại: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top