Nước mưa, nước ao hồ, nước máy nước nào dùng tưới cho lan tốt hơn cả?

Nước mưa tốt hơn cả, nhưng ở gần thành phố không khí thường bị ô nhiễm nên nước mưa cũng không tốt. Nước ao, hồ hay nước giếng có chỉ số đóng cặn dưới 300ppm. Nước máy thường có chất Chlorine để sát trùng không tốt cho cây, nên chứa vào thùng 5 -7 ngày rồi mới tưới.
Phân loại: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top