Tại sao cây lan của tôi hay bị thối ngọn, thối mầm

80 - 90% lan bị thối ngọn, thối mầm vì tưới quá nhiều. hay quá thường xuyên trong khi trời còn lạnh.

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top