Tại sao Cymbidium, Dendrobium và một vài loài lan khác mang vào trong nhà nụ hoa lại bị héo và rụng?

Nụ hoa bị héo và rụng vì 2 nguyên nhân chính: Nhiệt độ, độ ẩm bị thay đổi đột ngột. Cymbidium nếu trên 75°F dề bị héo nụ, do đó cần phải để vào chỗ rợp mát.
Phân loại: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top