Tại sao rễ cây lan lại bị chết?

Dễ lan bị chết là do các nguyên nhân sau:

  • Bị úng nước hay bị quá khô.
  • Bị đọng muối.
  • Bị nhiễm bệnh.
  • Bị quá lạnh hoặc quá nóng.
  • Thông thường quá 2 - 3 năm rễ cây lan sẽ chết ngoại trừ những giống Vanda, Renanthera, Rhynchostylis...
Phân loại: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top