Trên thị trường có quá nhiều loại phân bón, vậy loại nào thích hợp với lan?

Phân bón lan có nhiều nhãn hiệu khác nhau, có nhiều loại giá thường đắt nhưng chưa chắc đã tốt hơn. Có loại màu xanh, màu hồng hay màu vàng. Những màu sắc này không quan trọng, nhà sản xuất dùng màu để phân biệt giữa các loại. Nên biết rằng bất cứ loại phân bón nào cũng có 3 nhóm chữ số: ví dụ 25:10:25. Nhóm đầu 25 chỉ lượng Nitrogene cần thiết cho lá, nhóm thứ hai 10 chỉ lượng Phosphorus cần thiết cho hoa, nhóm thứ ba 25 chỉ lượng Potassium cần cho củ và rễ. Không nên mua những loại dùng Urea để tạo thành Nỉtrogene bởi vì Urea phải 7 - 10 ngày mới ngấm, khi tưới nước, Urea chưa ngấm đã bị trôi đi hết. Chỉ nên bón bằng những loại phân hòa tan trong nước, không nên rắc phân viên (cube), hay que vì sẽ làm cháy rễ. Nếu thời tiết dưới 70°F, không nên rắc phân hột chậm tan bởi vì loại này khi bị lạnh, vỏ bọc ngoài không vỡ ra được.

Thông thường vào mùa xuân nên bón phân có hàm lượng 30:10:10. Khi cây lan đã trưởng thành đổi sang loại phân thúc cho ra hoa 10:30:30 hay 0:10:10 chẳng hạn. Nếu không muốn thay đổi, dùng loại phân 20:20:20 hay 15:15:15. Gần đây trường Đại học Michigan (Michigan State University) đã nghiên cứu thành công việc sử dụng loại phân 19:4:23 tưới với nước giếng tại Michigan và loại 13:3:15 dùng với nước lọc.

Phân loại: 
Tags: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top