Xin cho biết một vài loài lan có hương thơm?

Những cây lan nguyên giống (species) hoặc ghép giống từ những cây dưới đây đa phần đều có hương thơm:

Aerides odoratum

Angraecum sesquipedale

Brassavola nodosa

Cattleya hoa trắng, tím, hồng

Cymbidiuin eburneum

Cymbidium ensitolium

Cymbidium sinense

Encyclia citrina

Encyclia cordigera

Dendrobium anosmum

Dendrochilum glumaceum

Lycaste aromatica

Lycaste cruenta

Maxillarìa tenuiíolia

Neoíinetia íalcata

Odontoglossum pulchellum

Oncidium ornithorhynchum

Rhynchostylis gigantea

Rhyncholaelia digbyana

Stanhopea occulata

stanhopea vvardii

stanhopea tigrina

Trichopilia suavis Vanda merrilli

Vanda tricolor

Zygopedilum intermedium

Zygopedilum crinitum

Zygopedilum mackayi

 
Phân loại: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top