Aerides rosea - Giáng hương hồng

Tên khoa học: 
Tên khoa học đầy đủ: 
Aerides rosea, Loddiges ex Lindl. & Paxt. 1851
Tên tiếng việt: 

Tên gọi khác: Aerides affme var. roseum (Lodd. ex Lindl. & Paxton) C.s. p. Parish 1883; Aerides fieldingi Lodd. ex E. Morren 1876.

Thân cao khoảng 30 - 50cm. Lá cứng và dài chừng 30cm, rộng 3 -4cm. Chùm hoa dài 20 - 40cm. Hoa có khoảng 20 - 25 bông mọc sát nhau, đường kính 2,5 - 4cm màu tím hồng, có hương thơm và nở vào mùa xuân và mùa hạ.

Nguồn giống: 
Nguyên thủy
Nhóm thân cây: 
Đơn thân
Đặc điểm sinh thái
Tháng ra hoa: 
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Hương thơm: 
Có hương thơm

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top