Aerides rubescens - Giáng hương hồng nhạn

Tên khoa học: 
Tên khoa học đầy đủ: 
Aerides rubescens, Schlechter 1915
Tên tiếng việt: 

Tên gọi khác: Ascocentrum rubescens (Rolfe) p. F. Hunt 1970. Thân cao 20 - 30cm.

Lá cứng và ngắn chừng 20cm. Cành hoa mọc xiên lên trên. Hoa có khoảng 25 - 30 bông có màu hồng, không thơm, nở vào mùa xuân. Có mọc tại: Lâm Đồng, Đà Lạt...

Nguồn giống: 
Nguyên thủy
Nhóm thân cây: 
Đơn thân
Đặc điểm sinh thái
Tháng ra hoa: 
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top