Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 398481 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 06:32
windows7 144563 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 06:07
windowsxp2 40818 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 05:37
macosx 30873 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 05:08
windowsnt 27244 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 06:12
linux2 25635 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 04:06
windowsnt2 11440 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 04:05
windowsvista 5362 Thứ bảy, 15 Tháng Sáu 2019 13:22
linux3 4938 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 04:06
windows2003 2700 Thứ năm, 13 Tháng Sáu 2019 22:28
windows2k 1354 Thứ tư, 15 Tháng Năm 2019 16:53
windows 733 Thứ bảy, 15 Tháng Sáu 2019 14:36
windows95 281 Thứ ba, 14 Tháng Năm 2019 09:32
windowsxp 157 Thứ sáu, 03 Tháng Năm 2019 20:50
windows98 97 Thứ sáu, 10 Tháng Năm 2019 06:36
mac 87 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 15:46
windowsme 58 Thứ bảy, 11 Tháng Năm 2019 09:44
windowsce 31 Thứ tư, 01 Tháng Năm 2019 11:07
openbsd 17 Chủ nhật, 31 Tháng Ba 2019 20:20
freebsd 17 Chủ nhật, 09 Tháng Sáu 2019 16:34
windowsme2 12 Thứ tư, 09 Tháng Một 2019 15:18
netbsd2 6 Thứ sáu, 17 Tháng Tám 2018 10:00
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 09:08
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 12:11