Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 263799 Thứ năm, 21 Tháng Sáu 2018 00:37
windows7 112492 Thứ năm, 21 Tháng Sáu 2018 00:22
windowsxp2 35585 Thứ năm, 21 Tháng Sáu 2018 00:10
linux2 18863 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 15:45
macosx 12613 Thứ năm, 21 Tháng Sáu 2018 00:00
windowsnt 12509 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 23:13
windowsnt2 8567 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 09:04
windowsvista 3817 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 12:30
linux3 2332 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 23:12
windows2003 2015 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 20:42
windows2k 1013 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 20:59
windows 514 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 03:26
windows95 180 Chủ nhật, 17 Tháng Sáu 2018 00:01
mac 87 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 15:46
windowsxp 71 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 12:40
windows98 68 Thứ bảy, 28 Tháng Tư 2018 03:17
windowsme 23 Chủ nhật, 10 Tháng Sáu 2018 06:00
freebsd 16 Thứ sáu, 16 Tháng Hai 2018 12:49
windowsce 15 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 18:08
openbsd 11 Thứ bảy, 12 Tháng Năm 2018 16:55
windowsme2 3 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 04:30
netbsd2 2 Thứ ba, 23 Tháng Một 2018 03:39
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 12:11
macppc 1 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 17:21