Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 447116 Thứ tư, 23 Tháng Mười 2019 11:39
windows7 158322 Thứ tư, 23 Tháng Mười 2019 11:25
windowsxp2 43301 Thứ tư, 23 Tháng Mười 2019 11:11
macosx 38398 Thứ tư, 23 Tháng Mười 2019 11:21
windowsnt 34830 Thứ tư, 23 Tháng Mười 2019 11:36
linux2 28129 Thứ tư, 23 Tháng Mười 2019 10:18
windowsnt2 13276 Thứ tư, 23 Tháng Mười 2019 11:16
linux3 8079 Thứ tư, 23 Tháng Mười 2019 11:06
windowsvista 5893 Thứ ba, 22 Tháng Mười 2019 02:53
windows2003 2769 Thứ sáu, 18 Tháng Mười 2019 15:41
windows2k 1366 Thứ ba, 17 Tháng Chín 2019 14:08
windows 833 Thứ bảy, 19 Tháng Mười 2019 00:12
windows95 287 Thứ bảy, 19 Tháng Mười 2019 22:57
windowsxp 160 Chủ nhật, 04 Tháng Tám 2019 05:14
windows98 97 Thứ sáu, 10 Tháng Năm 2019 17:36
mac 87 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 02:46
windowsme 58 Thứ bảy, 11 Tháng Năm 2019 20:44
windowsce 31 Thứ tư, 01 Tháng Năm 2019 22:07
openbsd 17 Thứ hai, 01 Tháng Tư 2019 07:20
freebsd 17 Thứ hai, 10 Tháng Sáu 2019 03:34
windowsme2 12 Thứ năm, 10 Tháng Một 2019 03:18
netbsd2 6 Thứ sáu, 17 Tháng Tám 2018 21:00
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 23:11