Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 800356 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 10:52
windows7 241562 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 10:51
linux3 208022 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 10:51
windowsnt 95894 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 10:17
macosx 56107 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 07:01
windowsxp2 52350 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 06:41
linux2 36973 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 05:19
windowsnt2 35315 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 07:00
windowsvista 7776 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 02:22
windows2003 3011 Thứ ba, 04 Tháng Năm 2021 00:19
windows2k 1568 Thứ tư, 14 Tháng Tư 2021 15:24
windows 1052 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 09:57
windows95 358 Thứ hai, 22 Tháng Hai 2021 07:51
windowsxp 285 Thứ ba, 02 Tháng Hai 2021 21:31
windows98 124 Thứ sáu, 09 Tháng Tư 2021 16:47
windowsme 94 Thứ bảy, 13 Tháng Hai 2021 19:48
mac 87 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 02:46
windowsce 44 Thứ tư, 08 Tháng Một 2020 02:58
openbsd 28 Thứ tư, 21 Tháng Tư 2021 17:30
freebsd 23 Thứ bảy, 27 Tháng Hai 2021 11:02
windowsme2 19 Thứ tư, 07 Tháng Mười 2020 18:01
netbsd2 8 Chủ nhật, 21 Tháng Hai 2021 20:48
netbsd 3 Chủ nhật, 14 Tháng Hai 2021 07:15
openbsd2 3 Thứ sáu, 30 Tháng Tư 2021 19:06
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08
freebsd2 2 Chủ nhật, 21 Tháng Hai 2021 20:48
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 23:11