Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 288262 Chủ nhật, 19 Tháng Tám 2018 15:07
windows7 117690 Chủ nhật, 19 Tháng Tám 2018 14:58
windowsxp2 36154 Thứ bảy, 18 Tháng Tám 2018 19:45
linux2 19808 Chủ nhật, 19 Tháng Tám 2018 14:27
macosx 15414 Chủ nhật, 19 Tháng Tám 2018 15:02
windowsnt 14258 Chủ nhật, 19 Tháng Tám 2018 13:03
windowsnt2 9088 Thứ bảy, 18 Tháng Tám 2018 23:50
windowsvista 3958 Thứ bảy, 18 Tháng Tám 2018 16:42
linux3 2635 Chủ nhật, 19 Tháng Tám 2018 00:07
windows2003 2116 Thứ bảy, 18 Tháng Tám 2018 06:40
windows2k 1048 Thứ năm, 16 Tháng Tám 2018 17:04
windows 556 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 12:42
windows95 181 Thứ tư, 25 Tháng Bảy 2018 13:01
mac 87 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 15:46
windowsxp 71 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 12:40
windows98 69 Chủ nhật, 08 Tháng Bảy 2018 14:27
windowsme 23 Chủ nhật, 10 Tháng Sáu 2018 06:00
freebsd 16 Thứ sáu, 16 Tháng Hai 2018 12:49
windowsce 15 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 18:08
openbsd 15 Thứ sáu, 03 Tháng Tám 2018 07:56
netbsd2 6 Thứ sáu, 17 Tháng Tám 2018 10:00
windowsme2 3 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 04:30
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 09:08
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 12:11