Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 528747 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 07:21
windows7 178445 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 05:55
windowsnt 49996 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 07:02
windowsxp2 46447 Thứ tư, 27 Tháng Năm 2020 12:15
macosx 43930 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 06:25
linux2 31326 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 07:19
windowsnt2 15950 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 04:04
linux3 14038 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 07:17
windowsvista 6794 Thứ ba, 26 Tháng Năm 2020 23:14
windows2003 2927 Thứ ba, 19 Tháng Năm 2020 03:54
windows2k 1535 Thứ bảy, 16 Tháng Năm 2020 02:19
windows 918 Thứ hai, 25 Tháng Năm 2020 05:51
windows95 328 Thứ bảy, 11 Tháng Tư 2020 06:56
windowsxp 227 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2020 02:53
windows98 109 Thứ sáu, 27 Tháng M. hai 2019 20:27
mac 87 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 02:46
windowsme 79 Thứ ba, 31 Tháng M. hai 2019 04:46
windowsce 44 Thứ tư, 08 Tháng Một 2020 02:58
windowsme2 18 Thứ năm, 02 Tháng Một 2020 19:01
openbsd 18 Thứ bảy, 11 Tháng Một 2020 23:15
freebsd 17 Thứ hai, 10 Tháng Sáu 2019 03:34
netbsd2 7 Thứ ba, 14 Tháng Một 2020 14:44
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 23:11