Calanthe

Calanthe - Lan bầu rượu

Lan bầu rượu có đặc điểm là giảm tất cả các lá trước khi ra hoa, và các giả hành tạo thành một hình dạng giống như một chai rượu.

Đăng kí nhận RSS - Calanthe

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top