lan cầu diệp cánh nhọn

Bulbophyllum averyanovii-Lan hành Averyanov

Bulbophyllum averyanovii Lan hành Averyanov là loài đặc hữu rất hẹp của Việt Nam, mới chỉ gặp được ở điểm lấy mẫu chuẩn thuộc tỉnh Gia Lai

Đăng kí nhận RSS - lan cầu diệp cánh nhọn

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top